Titlul proiectului:

VALORIFICAREA UNOR COMPUŞI ENTOMOLOGICI EFICIENŢI ÎN DIVERSE PATOLOGII DEGENERATIVE - CAPACITATE INOVATIVĂ AUTENTICĂ A UNUI IMM ROMÂNESC PE PIAŢA FARMACEUTICĂ

Acronim: ENTOMED
Proiectul este finantat de catre UEFISCDI - Program Inovare - Subprogram Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii
Contract de finantare:
26 DPST/20.08 2013
Cod depunere:
PN-II-IN-DPST-2012-1-0067
Coordonatorul proiectului:
SC. BIOTEHNOS SA
Director de proiect:
Dr. biofiz. OLARIU LAURA
Durata implementarii:
36 luni