Etapa II

Dezvoltare de produse entomologice. Realizarea modelelor experimentale pentru acțiunea farmaco-toxicologică preclinical

Studiile si modelele experimentale bazate pe documentare aplicativa aprofundata au avansat in planuri paralele pentru parcurgerea stadiilor specific dezvoltarii de produs, caracterizarea lor complementara si corelativa => completarea feedback-ului informational pentru realizarea obiectivului final de pregatire pentru fabricatie a unor produse farmaceutice entomologice.

[]

In aceasta ordine de idei, au fost caracterizate analitic biocomplexele entomologice pentru optimizare variante experimentale, fluxuri de fabricatie predictive pentru transfer tehnologic. S-au aplicat diferite biotehnologii si s-au testat variante de asociere, formulare si conditionare pentru obtinere produs finit. De asemenea au fost demonstrate rezultatele cercetarii in ceea ce priveste efectele exercitate de 2 biocomplexe active entomologice la nivel celular si molecular cu proiectii asupra studiilor preclinice si clinice, de actiune specifica ale acestora.

In alta ordine de idei, au fost intocmite protocoale de testare in vivo pentru efectuarea studiilor preclinice ale profilului toxicologic, fiind deja finalizat raportul pentru toxicitate acuta. Sunt in desfasurare un alt grup de experimente din cadrul studiilor preclinice, cum ar fi toxicitatea cronica si de actiune specifica, fiind intocmite protocoale de testare.

Proiectul bazandu-se pe exploatarea unor resurse entomologice controlate si dezvoltarea unor biotehnologii originale pentru obtinerea unor structuri chimice unice obtinute din diferite specii de insecte cu efecte terapeutice relevante asupra sistemelor biologice:

  • s-a conturat si definit inovarea de proces si de produs si s-a dezvoltat tematica pentru redactarea cererii de brevet.

  • S-a indeplinit un obiectiv important al proiectului si anume:

    fluxul de fabricatie pentru componenta bioactiva din larve –ento- a fost certificat de catre (ANM) - AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE, pentru locul de fabricatie substante active la S.C. BIOTEHNOS S.A. - sectia extracte bioactive si s-a obtinut certificatul BPF nr.005/2014/ro din 14.02.2014.